„Jakie pytania ma Pan/Pani do mnie?” – tym stwierdzeniem ze strony rekrutera kończy się większość rozmów kwalifikacyjnych. Tymczasem wiele osób poszukujących pracy mocno koncentruje się na odpowiadaniu na zadane im pytania, zapominając o tym, że sami również mogą, a właściwie powinni, je formułować. Podpowiadamy dlaczego i o co warto pytać na rozmowie kwalifikacyjnej.

 Dlaczego warto pytać?

Kandydatom biorącym udział w rozmowie kwalifikacyjnej często wydaje się, że ich rola sprowadza się jedynie do odpowiadania na zadane im pytania. Kiedy więc z ust rekrutera pada propozycja dopytania o związane z pracą kwestię, wiele osób odbiera to jedynie jako objaw pewnego rodzaju kurtuazji i oddycha z ulgą, będąc pewnym, że właściwa część rozmowy już się skończyła. Tymczasem, jak pokazują badania, to w jaki sposób zachowamy się w tej części rozmowy, ma dla niej często kluczowe znaczenie. Przede wszystkim warto pamiętać, że już samo pojęcie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza czynny udział obu biorących w niej stron. Niezadanie pytań rekruterowi może być przez niego odebrane nawet jako brak zaangażowania w proces rekrutacji, niskie zainteresowanie samą posadą i nieprofesjonalne podejście do pracy. Choćby dlatego pytania na rozmowy kwalifikacyjnej warto zadawać nawet wtedy, gdy rekruter opowiedział nam wyczerpująco o proponowanej posadzie. Warto mieć również na uwadze, że poza dobrym wrażeniem na rekruterze, zadawanie pytań pozwoli nam też dowiedzieć się czegoś więcej o firmie, zweryfikować swoje oczekiwania wobec niej i upewnić się o słuszności wysłania swojego CV na dane stanowisko.

O co warto pytać?

Wiemy już, że zadawanie pytań rekruterowi to szansa, którą powinniśmy wykorzystać. Nie bez znaczenia, jest również sam dobór pytań. Jakie kwestie warto poruszyć?

Obowiązki

Skoro aplikujemy na dane stanowisko, powinniśmy wiedzieć dokładnie, jakie zadania będą nam na nim powierzone. Zakres zadań może różnić się między firmami i nawet jeśli mamy już doświadczenie w branży, to warto dowidzieć się co czeka nas w nowej pracy.

 

Pytania, które warto zadać na rozmowie kwalifikacyjnej - 2

Znajomość swoich obowiązków pracy to jedna z cenniejszych informacji, jakie możesz zdobyć na rozmowie kwalifikacyjnej. Dzięki temu unikniesz stresu podczas codziennej pracy.

Zapytaj:

Jakie obowiązki, poza wymienionymi w ogłoszeniu i podczas rozmowy należą do stanowiska?

W jaki sposób będziesz rozliczany z wypełniania obowiązków?

Z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się objęcie stanowiska?

Komu będziesz bezpośrednio podlegał jako pracownik firmy?

Warunki pracy

Warunki pracy to coś więcej od wygodnego fotela i przestronnego biurka. Równie ważne, jak nie ważniejsze, są takie elementy jak wynagrodzenie czy panująca w firmie atmosfera.

Zapytaj:

Jak wygląda kwestia rozliczania nadgodzin i delegacji w firmie?

Jaki styl ubioru preferowany jest w firmie?

Jakie dodatki pozapłacowe przewidziane są dla pracowników?

Czy dla pracowników przewidziane są szkolenia, a jeśli tak, to jakie?

Jaki jest pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników?

Jeżeli informacje na ten temat jeszcze nie padły – dopytaj o wynagrodzenie.

Szef i współpracownicy

Satysfakcja z pracy wynika w znacznym stopniu od relacji na linii z przełożonym i zespołem. Rozmowa kwalifikacyjna to najlepszy moment, by dowiedzieć się czegoś więcej o szefie i kolegach.

Zapytaj:

Jakie są oczekiwania szefa wobec zespołu?

Jakie cechy ceni przełożony?

Ile osób liczy zespół?

Jak bardzo zżyci są ze sobą pracownicy?

Jakie doświadczenie ma zespół?

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

 

Shares
Share This