Kodeks Pracy określa nie tylko spoczywające na pracowniku obowiązki, ale i przysługujące mu przywileje. Ich łamanie może skończyć się dla pracodawcy karą grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet karą ograniczenia wolności. Zaznajomienie się z uprawnieniami wynikającego z podpisanej umowy pozwoli Ci więc uchronić się przed ewentualnymi nadużyciami ze strony szefa. Już dziś sprawdź, jak prawo chroni Twoje interesy!

Prawo do pracy w higienicznych i bezpiecznych warunkach

Bez względu na rodzaj zawartej umowy, przysługuje Ci prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. To na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia należytych warunków BHP. Oprócz tego, odpowiada on również za usunięcie ewentualnych uchybień oraz wykonywanie decyzji organów dotyczących warunków pracy.

Prawo do wypoczynku

Jednym z podstawowych praw osób zatrudnionych na umowę o pracę jest również przywilej wypoczynku, mówiący między innymi o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy – zarówno w zakładzie pracy, jak i innym wyznaczonym mu miejscu przez 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Łącznie z nadgodzinami pracownik nie może spędzić w pracy więcej niż 48 godzin tygodniowo. Oprócz tego zatrudnieni na umowę o pracę mogą korzystać z corocznego, płatnego urlopu o długości 20 dni, gdy okres zatrudnienia trwa krócej niż 10 lat lub 26 dni powyżej 10 lat zatrudnienia. Ustawowo wolne od pracy są też wszystkie niedziele i szereg świąt.

Pracowniku, poznaj swoje przywileje! -2

Zaplanuj swój urlop – należy Ci się!

Płatny urlop macierzyński i rodzicielski

Pracownik jest również uprzywilejowany do korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. W związku z narodzinami dziecka pracownikowi przysługuje 20 tygodni obowiązkowego urlopu macierzyńskiego oraz 32 tygodnie dobrowolnego urlopu rodzicielskiego.

Godziwe wynagrodzenie

Zgodnie z prawem, osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę musi być wypłacane wynagrodzenie nie mniejsze niż wysokość płacy minimalnej. Aktualnie wynosi ona 2000 zł brutto, co po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy daje pensję równą 1459 zł netto. Niższe wynagrodzenie stanowi naruszenie praw pracowniczych.

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Przerwy w pracy

Warto wiedzieć, że każdy pracownik ma również prawo do 15-minutowej przerwy w ciągu 8 godzin pracy, o ile wykonuje pracę przez co najmniej 6 godzin dziennie. Osoby, które spędzają przed ekranem komputera minimum 4 godziny dziennie, mogą korzystać z cogodzinnej, 5-minutowej przerwy. Dodatkowa przerwa przysługuje też pracownicom karmiącym piersiom, gdy ich wymiar pracy jest większy od 6 godzin. W tym przypadku należą się im dwie przerwy po 45 minut każda.

Zwłaszcza na początku kariery zawodowej pracownicy narażeni są na nadużycia ze strony pracodawców. Jeśli dopiero co złożyłeś swoje CV, które spotkało się z entuzjazmem pracodawcy, który postanowił Cię zatrudnić na umowę o pracę, już teraz sprawdź, jakie będziesz miał prawa podczas jej trwania!

 

 

Shares
Share This