Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ułatwić pracodawcy zatrudnienie nowego pracownika. W podjęciu tej trudnej decyzji pomocne są pytania zadawane przez rekruterów. Zdarza się jednak, że poza standardowymi kwestiami dotyczącymi doświadczenia i umiejętności kandydata, poruszają oni kwestie, które nie mają najmniejszego w związku z pracą. O co pracodawcy nie mogą pytać? Czy możemy odmówić odpowiedzi na zadane nam niewygodne pytanie?

Dozwolone pytania

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zawężają zakres informacji, o które pracodawca może pytać aplikanta. W gamie dozwolonych do poruszenia kwestii są choćby imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania czy adres do korespondencji. Z punktu widzenia pracodawcy najistotniejsze będą zaś pytania o wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach, między innymi w służbach cywilnych i mundurowych, kiedy przepisy nakazują, by pracownik na danym stanowisku był niekarany, pracodawca może poruszyć tę kwestię i poprosić kandydata o przedstawienie stosownego oświadczenia o niekaralności.

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Zakazane pytania

Stan zdrowia kandydata

Jednymi z tak zwanych danych wrażliwych są informacje dotyczące kondycji kandydata. Pracodawca nie może w związku z tym pytać aplikanta o przebyte przez niego choroby lub nałogi – nadużywanie alkoholu lub palenie.

 

Rekruter pyta o Twoje nałogi? Nie powinien! Pamiętaj, że masz prawo, by nie udzielić mu odpowiedzi na pewne pytania. - 2

Rekruter pyta o Twoje nałogi? Nie powinien! Pamiętaj, że masz prawo, by nie udzielić mu odpowiedzi na pewne pytania.

Prywatne życie

Pracodawca nie powinien również pytać kandydata o rzeczy dotyczące jego sfery personalnej. Obejmuje ona takie kwestie jak stan cywilny, liczba i wiek dzieci, a przede wszystkim – plany rodzicielskie, co często zdarza się kobietom poszukującym pracy. Wśród pytań osobistych zakazane są też te związane z kondycją finansową czy zatrudnieniem członków rodziny aplikanta.

Dyskryminacja aplikanta

Przepisy prawa chronią również pracowników przed pytaniami, które mogą prowadzić do ich dyskryminacji. Pytania, których nie może zadawać w tym zakresie pracodawca, obejmują przede wszystkim wiek, orientację seksualną, pochodzenie, poglądy polityczne i wyznanie religijne.

Zainteresowania i czas wolny

Choć żaden z przepisów nie uprawnia pracodawców do pytania o hobby kandydatów, to jednak większość kandydatów sama umieszcza te informacje w swoim CV.

Dobrowolne przekazywanie informacji

W dobie ogromnej konkurencji, kandydaci zawierają w swoich CV wiele mniej lub bardziej przydatnych informacji. Liczą dzięki temu na pozytywne rozpatrzenie ich kandydatury i zdobycie wymarzonej posady. Choć poruszane przez nich kwestie wykraczają poza artykuły kodeksu, to są dopuszczalne – dopóki wiążą się z wyłączną inicjatywą aplikanta i jego świadomą wolą.

Odpowiadać czy nie odpowiadać?

Kandydaci o pracę często zastanawiają się co zrobić, kiedy na rozmowie pojawi się pytanie na niewygodny dla nich temat. Choć odmówienie odpowiedzi może wiązać z przekreśleniem szans na zdobycie posady, warto mieć świadomość, że pracodawca nie może nas do niczego zmusić. Co więcej – sam może narazić się przy tym na odpowiedzialność karną. Kandydatom przysługuje bowiem prawo do zadośćuczynienia pieniężnego bądź wpłaty na wskazany cel społeczny.

 

Shares
Share This