Pracodawcy poszukujący idealnych kandydatów do pracy coraz chętniej korzystają z różnego rodzaju testów pozwalających ocenić, czy sprawdzą się oni na oferowanym stanowisku. Dzięki testom możliwe jest zbadanie takich aspektów, jak osobowość, umiejętności, zdolności ogólne i specjalne czy sprawność kandydata. Z jakimi rodzajami testów możesz spotkać się na rozmowie kwalifikacyjnej w firmie, do której złożyłeś CV?

Testy psychologiczne

To zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj testów, stosowanych przez specjalistów od HR. Testy psychologiczne umożliwiają mierzenie cech osobowości kandydatów, takich jak asertywność czy elastyczność, ich kompetencji, w tym zdolności do kompromisu czy sposobu zarządzania, ról grupowych, kreatywności a także inteligencji – intelektualnej i emocjonalnej. Wśród testów psychologicznych wyróżnić można między innymi kwestionariusze osobowości, czyli teksty typu papier-ołówek, polegające na samoocenie kandydata poprzez wybranie najbardziej adekwatnych odpowiedzi na skali lub skreślenie z listy określeń, które najbardziej odpowiadają jego postrzeganiu siebie. Innym typem testów psychologicznych stosowanych w praktyce przez rekruterów są testy rysunkowe, które służą badaniu twórczości i kreatywności kandydatów, którzy wysłali swoje CV na dane stanowisko.

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Testy językowe

Znajomość języków obcych jest jedną z najbardziej pożądanych kwalifikacji kandydatów aplikujących na stanowiska w wielu branżach. Nic więc dziwnego, ze rekruterzy dużą wagą przykładają do sprawdzenia tego, czy deklarowany przez nas poziom języka w CV odpowiada rzeczywistym zdolnościom komunikacji w innym języku. Test językowy może być przeprowadzony w formie ustnej – już podczas rozmowy telefonicznej lub podczas spotkania z rekruterem bądź pisemnej, na przykład poprzez napisanie listu formalnego.

 

Najpopularniejsze testy na rozmowie kwalifikacyjnej-2

Znajomość języka obcego to jedna z kluczowych cech poszukiwanych u kandydatów na wiele stanowisk.

Testy zainteresowań

Przeprowadzanie testów zainteresowań ma na celu określenie pozazawodowego profilu kandydata na dane stanowisko. Zwykle testy zainteresowań przeprowadzane są w trakcie rozmowy rekrutacyjnej i polegają na tym, że rekruter pyta kandydata szczegółowo o jedno z jego zainteresowań, którym oddaje się po powrocie do domu. Testy zainteresowań dają możliwość głębszego poznania kandydata, jego sposobów na łączenie pracy z hobby oraz tego, jaki jest jego potencjał.

Testy kompetencji

Z punktu widzenia pracodawcy, testy zawodowe dostarczają niezwykle cennej wiedzy na temat kwalifikacji kandydata. Najczęściej testy te sprawdzają wiedzę teoretyczną aplikującego, nabytą w trakcie studiów oraz wiedzę praktyczną, którą posiadł na podobnych stanowiskach. Dzięki testom możliwa jest rzetelna ocena zakresu wiedzy kandydata, pożądana na określonym stanowisku. Dodatkowo, w trakcie tektów badane są umiejętności wyuczone, które każdy z nas zdobywa w trakcie życia, jak i te z którymi albo się rodzimy albo nie nabywamy ich przez kolejne lata.

 

Shares
Share This