Dynamiczny rozwój nowych technologii i przemiany społeczno-ekonomicznej wpływają bezpośrednio na zadania stawiane przed pracownikami wielu różnych branż, wychowanymi w świecie szumu informacyjnego. Jak pokazują liczne badania, już teraz cenione dotychczas umiejętności zaczynają wypierają nowe, tak zwane kompetencje przyszłości. W najbliższych 5-ciu latach będą one poszukiwane przez wszystkie firmy, które chcąc nadążyć za zachodzącymi zmianami, dopasują do nich swoje modele biznesowe. Jakich cech pracowników będą oczekiwać pracodawcy w 2020 roku? Które z nich warto będzie umieszczać w swoim CV?

Crossowanie umiejętności

Jedną z najbardziej pożądanych kompetencji pracowników przyszłości będzie zdolność szybkiego uczenia się i wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin. Interdyscyplinarność dotyczyć będzie tak zwanej generacji Cross, czyli młodych ludzi, zwykle z pokolenia Y, posiadających specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, którą uzupełniać będą informacjami z innych obszarów. Kompetencja ta pozwoli im na rozwiązywanie złożonych problemów w zmiennym środowisku pracy. Crossowanie umiejętności wymagać będzie od pracowników nie lada elastyczności i mobilności, a niekiedy również wyjścia ze swojej strefy komfortu. Można się bowiem spodziewać, że pracownicy o ścisłym umyśle będą zdobywać umiejętności interpersonalne, a humaniści – wiedzę z zakresu nielubianej matematyki.

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Praca w międzynarodowym środowisku

Szybka adaptacja w wielokulturowym otoczeniu już teraz jest cechą wymaganą od kandydatów do pracy w międzynarodowych stanowiskach. Na skutek globalizacji, w przyszłości kompetencja ta jeszcze bardziej zyska na znaczeniu, co tylko potwierdzają liczne badania na rynku pracy. Dla firm łatwość adaptacyjna i umiejętność odnalezienia się w odmiennych warunkach kulturowych będą miały szczególne znaczenie w kontekście poszukiwania efektywniejszych metod działania. Z różnic kulturowych wynikać może bowiem wiele nieszablonowych rozwiązań o wysokiej skuteczności.

Kompetencje przyszłości, które odmienią rynek pracy - 2

Umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku to coraz częściej poszukiwana cecha idealnego pracownika.

Praca w wirtualnych zespołach, a kompetencje przyszłości

Rozwój nowych technologii i mediów społecznościowych przedefiniuje w najbliższych latach znaczenie pracy w jednym budynku i bezpośrednich spotkań pracowników. Wzrośnie natomiast rola konferencji i narad wirtualnych podczas pracy w zespołach znajdujących się nie tylko w różnych miastach, ale i krajach czy nawet kontynentach. Pozwoli to firmom na ograniczenie kosztów związanych z relokacją pracowników czy ich podróżami służbowymi. Od pracowników przyszłości kompetencja ta będzie wymagała doskonałej samoorganizacji i wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych. Warto pochwalić się tymi umiejętnościami, wypełniając szablon CV.

Praca w szumie komunikacyjnym

Pokolenie Y zdolne jest do jednoczesnego przeglądania smartfonów, słuchania radia, oglądania telewizji i rozmowy z innymi ludźmi. Wysoka predyspozycja do pracy w szumie informacyjnym stanie się kompetencją pracowników przyszłości, kluczową w warunkach wymagających szybkiej selekcji i analizy informacji. W szczególności będzie ona ceniona w takich branżach jak finanse, informatyka czy zarządzanie, gdzie istotne jest nie tylko wybieranie najważniejszych danych, ale i ich czytelne zaprezentowanie.

Inteligencja emocjonalna, a kompetencje przyszłości

U pracowników przyszłości wzrośnie również znaczenie inteligencji emocjonalnej. Tak zwane EQ będzie określać zdolność pracowników do efektywnej współpracy zespołowej. Bazując na zdolności odczytywania zachowania, sygnałów podprogowych i emocji innych osób, inteligentni emocjonalnie pracownicy lepiej będą radzić sobie w nowych i stresujących sytuacjach.

Shares
Share This