Przygotowanie dobrego CV to nie lada sztuka. Powinno być ono zwięzłe (najlepiej na jedną stronę A4), zawierać niezbędne elementy oraz co najważniejsze być skuteczne.

Co należy zawrzeć w CV?

Dane personalne

Tutaj umieszczamy takie informacje, jak: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (w przypadku gdy jest inny od stałego adresu zameldowania), numer telefonu z podaniem numeru kierunkowego oraz adres e-mail. Dane te umieszczamy na początku CV, a imię i nazwisko dodatkowo piszemy bardziej wyrazistym drukiem i większą czcionką.

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Cel zawodowy

Tutaj należy opisać jakie stanowisko w firmie Cię interesuje lub w jakim dziale chciałbyś/abyś pracować. Jest to o tyle istotne, że rekruter szybko będzie mógł Cię sklasyfikować i nawet jeśli aktualnie nie poszukuje pracownika na dane stanowisko, to dział personalny umieści Twoje CV w swoich zasobach na później.

Co należy zawrzeć w CV? - 2

Uwzględnij w swoim CV wszystkie najważniejsze informacje, w tym swoje hobby

Wykształcenie

Ukończone szkoły i uczelnie wymieniaj w odwróconym porządku chronologicznym. Tytuł zawodowy czy naukowy i datę jego uzyskania umieść w jednej linii. W następnej linii napisz pełną nazwę uczelni oraz jej siedzibę i miasto, następnie wydział, kierunek i specjalizację. Jeżeli stwierdzisz, że jest to istotne z punktu widzenia stanowiska pracy, o które się ubiegasz, można podać też tytuł pracy dyplomowej, magisterskiej czy doktoranckiej. Świadectwo ukończenia szkoły średniej powinno być umieszczone tylko w przypadku, jeśli jest to najwyższy stopień edukacji, jaki posiadasz. Kluczową sprawą jest także wypisanie studiów lub innych szkół, które ukończyłeś/aś za granicą.

Doświadczenie zawodowe

Tutaj umieszczamy także zajmowane do tej pory stanowiska w odwróconym porządku chronologicznym. Dla potencjalnego pracodawcy ten element  jest najistotniejszą częścią Twojego CV! Podaj kiedy pracowałeś/aś oraz co należało do zakresu Twoich obowiązków. Pamiętaj o podaniu pełnej nazwy firmy wraz z siedzibą i rodzajem działalności. Wypisz również okres zatrudnienia oraz osiągnięcia zawodowe. Nie podkreślaj przerw w zatrudnieniu, chyba że potrafisz je przekonująco uzasadnić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozostałe doświadczenia

Wymieniamy w tym miejscu odbyte praktyki zawodowe, pracę wakacyjną, dorywczą oraz działalność społeczną w różnych organizacjach. Jeśli odbyłeś/aś praktyki wakacyjne lub brałeś/aś udział w programie Work & Travel, warto o tym fakcie wspomnieć w CV. Będzie to dodatkowym atutem świadczącym że jesteś osobą odważną i kreatywną. Na Twoją korzyść działa także wypisanie działalności w samorządach, organizacjach studenckich, partiach, stowarzyszeniach oraz klubach sportowych. Świadczy to o Twojej samodzielności, zaangażowaniu w życie publiczne oraz chęci do działania.

Osiągnięcia

W tym punkcie wymieniamy przyznane nagrody, stypendia i udział w olimpiadach. Jeśli w swoim dotychczasowym życiu nie mamy szczególnych osiągnięć, należy tę część CV po prostu pominąć.

Dodatkowe umiejętności

Tutaj mamy duże pole do popisu 🙂 Oczywiście najczęściej umieszcza się tutaj znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera czy posiadanie prawa jazdy (w różnych kategoriach). W przypadku języków obcych warto podać stopień opanowania w mowie i piśmie oraz posiadane certyfikaty. W kwestii obsługi komputera wymieniamy znajomość poszczególnych programów użytkowych oraz znajomość programowania. Jeśli staramy się o pracę, gdzie wymagane są inne umiejętności to kluczowe jest wyszczególnienie wymaganych umiejętności oraz stopień ich opanowania, np. obsługi jakiegoś specjalistycznego oprogramowania. W przypadku niektórych prac warto dodać także umiejętność obsługi niektórych urządzeń, np. wózka widłowego, czy kasy fiskalnej. Jeśli zaś chodzi o prawo jazdy – piszemy kategorię oraz od kiedy je posiadamy.

Zainteresowania

Ta sekcja jest ważna zwłaszcza na stanowiskach lepiej płatnych. Dlatego warto umieścić tutaj swoje hobby, to co Cię pasjonuje i przy czym potrafisz się zatracić do reszty 🙂 Dzięki temu pokażesz pracodawcy cząstkę siebie oraz swojego charakteru. Na przykład jeśli uwielbiasz gotować i interesujesz się konkretną kuchnią, a nie masz jeszcze bogatego doświadczenia to masz zdecydowanie większe szanse, niż ktoś kto ma identyczne doświadczenie, ale z gotowaniem i kuchnią mam niewiele do czynienia.

Informacje końcowe

Niezwykle ważną, formalną sprawą jest umieszczenie na dole CV klauzuli, w której wyraża się zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku niezamieszczenia tej formuły może się zdarzyć, że potencjalny przyszły pracodawca w ogóle nie rozpatrzy twoich dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji. Klauzula, o której mowa, ma następującą treść:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez firmę XYZ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych DzU Nr 133, poz. 883.”

Shares
Share This