Zgrany i zaangażowany zespół, zbudowany z pracowników o różnych osobowościach i kompetencjach, to jeden z kluczowych elementów wpływających na sukces firm i przedsiębiorstw. Jakie kompetencje miękkie, czyli predyspozycje i cechy charakteru doceniają pracodawcy? Które z nich sprawiają, że całość organizacji działanie sprawnie i wydajnie? Podpowiadamy!

Zorientowany na cel

Jedną z kompetencji, które były, są i będą „w cenie” jest zorientowanie pracownika na osiąganie założonych celów firmy lub przedsiębiorstwa. Pracodawcy są bardziej skłonni do zatrudnienia kandydata, który umiejętnie dąży do realizacji postawionych przed nim zadań, dobrze radzi sobie z ewentualnymi trudnościami na swojej drodze oraz potrafi opracowywać alternatywne sposoby osiągania założeń. Dla pracodawcy taki ambitny kandydat jest sygnałem gotowości do ciężkiej pracy, nakierowanej na sukces całej organizacji oraz chęci jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków zawodowych.

CV nie musi być nudne 🙂 Sprawdź moje propozycje.

Pewny siebie inicjator

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na umiejętność kandydatów do wychodzenia z własnymi inicjatywami. Chęć samodzielnego tworzenia projektów czy proponowanie innowacyjnych rozwiązań, które mają przysłużyć się firmie to cecha, dzięki której możesz wyróżnić się w licznym gronie konkurentów na wymarzone stanowisko, na które wysłałeś CV.

Głowa pełna pomysłów

Kandydaci-inicjatorzy to często osoby niezwykle kreatywne, które szybko zyskują sympatię i zaufanie pracodawców. Cenią oni bowiem tych pracowników, którzy skłonni są do nieszablonowego i innowacyjnego myślenia. Ich nieposkromiona pomysłowość to idealny sposób na wdrożenie efektywnych rozwiązań w firmie.

Umiejętność pracy w zespole

Zgrana współpraca zespołowa to jedna z najważniejszych kompetencji wymaganych od kandydatów na stanowiska w wielu branżach. Dzięki umiejętnej kooperacji pracowników z różnymi osobowościami i kompetencjami możliwe jest bowiem wypracowanie skuteczniejszych rozwiązań i podejmowanie słuszniejszych decyzji w oparciu o różnorodne i odmienne punkty widzenia.

5 typów kandydatów poszukiwanych przez pracodawców - 2

Umiejętność pracy w zespole to jedna z najbardziej cenionych cech pracowników wielu branż.

Mądre zarządzanie czasem

Podstawą efektywności w pracy jest umiejętne zarządzane czasem. Zdolność do określania priorytetów, pilnowania terminów czy unikania marnotrawienia czasu to cechy, które coraz częściej decydują o zatrudnieniu kandydata na oferowane stanowisko. Nic dziwnego – dla firmy dobrze zorganizowany pracownik to pracownik bardziej efektywny, który sprawniej wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Odporność na stres

Pracownicy odporni na stres są na wagę złota. Skuteczne działanie w trudnych sytuacjach oraz szybka zdolność adaptacji do nowych warunków to cechy, dzięki którym zachowują oni odpowiednią wydajność pracy całej organizacji oraz unikają ogólnej jej dezorganizacji. Odporność na stres, który w odpowiednich dawkach działa na nas motywująco, to dla pracodawcy dodatkowy dowód na naszą elastyczność i nastawienie na cel.

Shares
Share This